به طور یقین اگر برای طراحی سایت خود کمی جستجو و تحقیق کرده باشید با قیمت های مختلف و بعضا باور نکردنی برای ارائه سرویس های طراحی سایت مواجه شده اید.
در این بخش همه آنچه را که برای برآورد یک قیمت اصولی برای طراحی سایت به آن نیاز دارید را برای شما گردآوری و منتشر نموده ایم.