ssl گواهینامه امنیتی ssl
گواهینامه امنیتی ssl رایگان

گواهینامه امنیتی ssl رایگان

گواهینامه ssl رایگان

یکی از کارهایی اساسی که مدیران سایت ها در راستای افزایش امنیت و حفاظت از اطلاعات کاربران سایت خود بایستی انجام دهند استفاده از گواهینامه امنیتی ssl می باشد. شرکت ها و سایت های مختلفی در دنیا نسبت به ارائه گواهینامه ssl اقدام می نمایند.

شما میتوانید به صورت مستقیم از سایت هایی نظیر comodo , symantec , verisign , rapidssl و ... نسبت به تهیه گواهینامه ssl اقدام نمایید. گواهینامه ssl معمولا هزینه ای بین 15 تا چندصد دلار بسته به نوع عملکرد و امکانات آن دارد.

X