نقش فونت در طراحی وب سایت

نقش فونت در طراحی وب سایت

نقش فونت در طراحی وب سایت

 

 

این موضوع را همه ی ما می دانیم که وقتی مشتری ها به وب سایت شما مراجعه می کنند ، قطعأ نمی خواهید طراحی نامناسبی را ببینید و همان اول از دیدن وب سایت شما پشیمان شوند . شما و همچنین کاربران شما می خواهید کاربران شما با سایتی زیبا و خوب و سازمان یافته مواجه شوند . طراحی وب سایت گاهی اوقات دارای شرایط ویژه ای است چون اولین برداشت از برند شما را در چشم مصرف کننده تنظیم می کند و اولین برداشت هم بسیار مهم است .

 

 

چه چیزی فونت را در طراحی بسیار مهم می کند؟
ایجاد سلسله مراتب اطلاعات یکی از مهمترین کارهایی است که فونت ها انجام می دهند. آنها به خواننده کمک می کنند تا بفهمد کدام قسمت از متن از اهمیت بیشتری برخوردار است. استفاده از فونت مناسب است که در آن بینایی شما با استفاده از قلم مشخص (بازی به صورت قالب بندی پررنگ) به قسمت مهم هدایت می شود. این کار به طور جهانی توسط نویسندگان در دو قالب دیجیتالی و کاغذی برای نشان دادن اعمال ، موقعیت ها ، گفتار ، احساسات و تأکیدات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی خواننده به دنبال اطلاعات خاص است ، شما به عنوان طراح باید به صورت ویژه ای روی این کار وقت بگذارید و مطالبی را که مهم هستند ، به ویژه برای خواننده بسیار مفید جلوه دهید .

یک طراحی عالی یک مفهوم حیاتی در دنیای ارتباطات و بحث طراحی سایت است . به حدی که حتی بهترین مطالب را باید با طراحی با قدرت به مخاطبان خود ادائه دهید . هنگامی که این دو با هم جمع می شوند ، شما به هدف خود برای رسیدن به مخاطبان زیاد و انتقال صحیح همه ی خواسته هایتان به کاربران خود تحقق می یابد .
فونت متمایز به تعیین مرز متن در طراحی وب سایت کمک می کند.  یعنی ، جایی که می دانید زیرعنوان های فوق در H2 اهمیت را نشان می دهد. این کار به خواننده کمک می کند تا درک کند چه بخشی از متن از اهمیت بیشتری برخوردار است و ابتدا باید خوانده شود . با مطالعه دقیق فونت ها مشخص می شود که استفاده از قلم های متمایز به ایجاد ارتباط در ذهن افراد کمک می کند. به عنوان یک برند ، استفاده از فونت های خاص در ارتباطات و طراحی های شما کمک می کند. به زودی ، کاربران شما شروع به ارتباط با فونت و با نام تجاری شما می کنند. این موضوع  از دو طریق به برند شما کمک می کند:     یکی این که هرجایی که فونتی که شما استفاده کرده اید ،  استفاده شده باشد و ببینند ، آنها را به یاد شما و برند شما می اندازد و دیگر اینکه باعث می شود برند شما روز به روز در دید کاربران بیشتری قرار بگیرد و شناخته شود .